เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล...
      

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิก...

  ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15
      

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการลอกท่อระบาย หม...

  ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองก...
      

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพ... 
 
เตรียมพร้อมรับมือ "แผ่นดินไหว" กับ ปภ.
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551