เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  โครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็...
      

วันที่ 21 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมประเมินพัฒนาการเพื่อ...

  ออกตรวจสภาพการไหลของน้ำในเขตพื้นที่ชุมชนและการไหลข...
      

20 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ...

  เทศบาลตำบลหนองกราดร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่...
      

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกิ... 
 
เตรียมพร้อมรับมือ "แผ่นดินไหว" กับ ปภ.
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551