เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ชุมชนปากน้ำสามัคคี ซอยทาง...
      

วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ...

  ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมแซ...
      

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด , นางสมพิมพ์ สัมมาสูงเนิน...

  ดำเนินงานเปิดฝาลอกท่อน้ำที่อุดตัน ตัดกิ่งไม้ที่ล้ม...
      

วันที่ 1 กันยายน 2564 นำโดย นายชูศักดิ์ ไชยไธสง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายอนุชิต ครุฑขุนทด ห...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้