เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ออกต...
      

วันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที...

  ผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนต...
      

ผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (อย่างไม่เป็นทางการ)

  ส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ แบบรายงานต่างๆ ให้กับเจ้าพนัก...
      

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นายพร... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551