เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 4/2564 วันที่...
      

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราดได้ประชุมเพื่อพิ...

  ปิดประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมน...
      

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการติดประกาศ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเ...

  ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19...
      

เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในตลาดสดเทศบาล เมื... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551