เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด ออกพบปะประชาชนและแจกปฏิทินให้กั...
      

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ออกพบปะประชาชนและแจกปฏิท...

  กิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชนในช่...
      

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดกิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชนในช...

  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตต...
      

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราดได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนว... 
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551