เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  จัดงานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ปี 2563
      

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภ...

  เข้ารับรางวัลการประกวดตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย...
      

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดได้รับรางวัลการประกวดตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถ...

  โครงการฝึกอบรมด้านทักษะความรู้ วิธีปฏิบัติงาน รวมท...
      

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สม... 
 
เตรียมพร้อมรับมือ "แผ่นดินไหว" กับ ปภ.
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551