เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวผู้ที่เสี...
      

 วันที่ 23 เมษายน 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการฉีดพ่นน้...

  ตั้งจุดตรวจคัดกร​อง​ ผู้มาใช้บริการตลา...
      

วันที่​ 23  เมษายน​ 2564​ กองช่าง  และ  กองวัสดิการ เทศบาลตำบลหน...

  คณะกรรมการคัดกรองโรคติดต่อประจำเทศบาลตำบลหนองกราดเ...
      

วันที่ 22 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19... 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551