เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
  โครงการประกวดตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประ...
      

วันที่  13 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด โดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบล หน...

  กิจกรรม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ...
      

เมื่อวันที่ 9 -13 พฤศจิกายน 2563 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฝึกภา...

  กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกให้บริการนอ...
      

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกให้บริการนอกสถานที่ในการจัดเก็บค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย... 
 
เตรียมพร้อมรับมือ "แผ่นดินไหว" กับ ปภ.
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551