เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุป...
      

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบลตำบลหนองกราด ดำเน...

  กองช่างออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ห...
      

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ โรงพ...

  ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด   บริเวณทางแยกบ้านนายนันท...
      

วันที่  22  พฤศจิกายน  2564   กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินก...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้