เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  ส่งมอบโครงการบ้านพอเพียง ประจำปี 2564
      

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ส่งมอบโครงการบ้านพอเพียง ประจำปี...

  จัดกิจกรรมรถปันสุข แบ่งปันผักสวนครัวให้กับคนในชุมช...
      

(ขออนุญาตเจ้าของภาพ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน บ้านส...

  จัดกิจกรรมรถปั่นสุข นำพืชผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ ข้า...
      

วันที 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00 น. นายธวัชชัย หมู่สะแก ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าห...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองกราด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้