เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 
 
  ได้รับแจ้งพบรังต่ออยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชน ได้ดำเน...
      

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนรังต่ออยู่ใกล้บ้านเรือนงานป้องกันอันตรายให้ก...

  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด
      

 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้นำทีมงานออกดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าให้กับปร...

  ประชุมปรึกษาหารือการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน...
      

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผ...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551