เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]45
2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566-2570) ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]45
3 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]49
4 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]52
5 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]46
6 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]42
7 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]42
8 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]47
9 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]43
10 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]47
11 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]47
12 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]41
13 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]41
14 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]43
15 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]44
16 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ส.2561-2565) ประกาศ ณ วันที่14 มิถุนายน 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]45
17 แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี [ 15 พ.ย. 2561 ]137
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 15 พ.ย. 2561 ]133