เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 268 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 [ 16 ต.ค. 2564 ]13
2 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา [ 16 ต.ค. 2564 ]13
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 15 ต.ค. 2564 ]14
4 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ เรื่อง พายุ คมปาชุ ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]13
5 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “คมปาซุ”" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]11
6 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง คำแนะนำการจัดกิจกรรมงานศพ เพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา  [ 10 ต.ค. 2564 ]8
7 คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]8
8 พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พายุโซนร้อนไลออนล๊อค [ 8 ต.ค. 2564 ]8
9 พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]8
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 13 ก.ย. 2564 ]32
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]36
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ส.ค. 2564 ]33
13 โครงการ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 พระไม่ทิ้งโยม อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ [ 9 ส.ค. 2564 ]30
14 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7916/2564 เรื่อง มาตรการในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ส.ค. 2564 ]41
15 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งว่าง [ 27 ก.ค. 2564 ]27
16 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ค. 2564 ]29
17 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]23
18 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) [ 19 ก.ค. 2564 ]23
19 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 19 ก.ค. 2564 ]25
20 ประกาศโรงพยาบาลด่านขุนทด [ 19 ก.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14