เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 [ 15 ก.ย. 2566 ]12
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 1 ก.ย. 2566 ]37
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) [ 18 ส.ค. 2566 ]31
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]7
5 การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]8
6 การฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 17 ก.ค. 2566 ]19
7 มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน [ 3 ก.ค. 2566 ]10
8 รายชื่อบุคลากร ณ 1 ต.ค. 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]11
9 ใบประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]11
10 รายชื่อผู้เข้าอบรม ปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]9
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]14
12 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]11
13 โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2566 ]14
14 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาดสาธารณะ พ.ศ.2555 [ 9 พ.ค. 2566 ]10
15 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2552 [ 2 พ.ค. 2566 ]9
16 สื่อประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ [ 1 พ.ค. 2566 ]8
17 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 1 พ.ค. 2566 ]12
18 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพบร.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]21
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]19
20 เรื่อง แนวทางขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]71
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7