เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ