เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด นำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุป...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 1]
 
  กองช่างออกเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ห...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด   บริเวณทางแยกบ้านนายนันท...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 1]
 
  ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 2]
 
  เก็บขยะภายในวัดหนองกราด หลังเสร็จงานประเพณีลอยกระท...[วันที่ 2021-11-21][ผู้อ่าน 1]
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด อนุญาตให้เกษตรกรใช้พื้นที่ของเท...[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมถวายกระทงให้กับวัดหนองกราด เพื่อสืบสานวัฒนธรรม...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 1]
 
  เข้าร่วมประชุมการเตียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 1]
 
  ทำความสะอาดป้อมตำรวจ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยใ...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 1]
 
  ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสาย...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 1]
 
  ทำความสะอาด และฉีดพ่นยากำจัดแมลงบริเวณรอบศูนย์พัฒน...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 1]
 
  เทศบาลตำบลหนองกราดร่วมกับหมวดทางหลวงด่านขุนทด ลงพื...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 1]
 
  ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายหน...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 48]
 
  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดขอ...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 44]
 
  ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาดรงเรียนหนองกรา...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 47]
 
  ดำเนินการเทคอนกรีตซ่อมแซมถนนชุมชนหนองกราดพัฒนา ม.1...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 1]
 
  ร่วมประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรคลัมป...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 39]
 
  ออกสำรวจถนนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 40]
 
  มอบถุงยังชีพให้คนพิการ ทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจาก...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 47]
 
  ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ  เนื่องในวันออกพรรษา[วันที่ 2021-10-22][ผู้อ่าน 48]
 
  เจ้าหน้าที่ได้นำกรวยจราจรตั้งเป็นแนวแจ้งเตือน ขอให...[วันที่ 2021-10-16][ผู้อ่าน 51]
 
  ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่ง ต้นไม้บริเวณรอบบึงหนองกราด[วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการสนับสนุน การศึกษาพระสงฆ์ไทย [วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 54]
 
  ออกตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบ...[วันที่ 2021-10-06][ผู้อ่าน 33]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19