เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินตรวจจุดที่ก่อสร้างลูกข่ายหอกระจายข่าว[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 2]
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศร...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการจัดทำเสาธง บริเวณทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำ...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 3]
 
  ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 9]
 
  การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการขับรถฉุกเฉินทา...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 13]
 
  งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองกราด[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 17]
 
  ดำเนินการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง แล...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการคืนพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 16]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 12]