เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
   ประชุมโครงการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานศูนย์ยุติ...[วันที่ 2021-06-18][ผู้อ่าน 19]
 
  ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 23]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ออกสำรวจ...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 18]
 
  ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้า ใน...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 23]
 
  ได้รับแจ้งพบรังต่ออยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชน ได้ดำเน...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 23]
 
  ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชน...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 23]
 
  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ  กิจกรรม ป้องกันสถาบัน และเ...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 40]
 
  แก้ไขทางน้ำบึงหนองใหญ่ฝั่งถนนสายกำลังเอก(ปั้มครูนิ...[วันที่ 2021-05-29][ผู้อ่าน 34]
 
  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุไซโคลน “ยาอาส” บริเวณ...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 23]
 
  มอบเครื่องช่วยความพิการ (รถเข็นวีลแชร์) ให้กับผู้พ...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 28]
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด ออกให้บริการประชาชนในการออกรับช...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 24]
 
  แก้ไขปัญหาความเดือนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบ...[วันที่ 2021-05-01][ผู้อ่าน 15]
 
  ตรวจคัดกรองผู้ที่มาซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2021-05-01][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวผู้ที่เสี...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 70]
 
  ตั้งจุดตรวจคัดกร​อง​ ผู้มาใช้บริการตลา...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 66]
 
  คณะกรรมการคัดกรองโรคติดต่อประจำเทศบาลตำบลหนองกราดเ...[วันที่ 2021-04-22][ผู้อ่าน 46]
 
  ประสานงานกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศ...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 38]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ...[วันที่ 2021-04-20][ผู้อ่าน 42]
 
  ตั้งจุดตรวจคัดกร​อง​ ผู้มาใช้บริการตลา...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 42]
 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ออกต...[วันที่ 2021-03-28][ผู้อ่าน 74]
 
  ผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนต...[วันที่ 2021-03-28][ผู้อ่าน 80]
 
  ส่งมอบ วัสดุ อุปกรณ์ แบบรายงานต่างๆ ให้กับเจ้าพนัก...[วันที่ 2021-03-27][ผู้อ่าน 85]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17