เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-09-24][ผู้อ่าน 4]
 
  ร่วมโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการควบคุมโรคข...[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 5]
 
  ร่วมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ทำบ่อพักน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 5]
 
  เข้าร่วมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี 2566[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ในบริเ...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในบริเวณโรงเรีย...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 3]