เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่าง[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการหนูน้อยฟันสวย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒ...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น. [วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 3]
 
  การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปั...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 11]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 3]
 
  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่าง[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 1]
 
  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการปิด-เปิด น้ำบึงหนองใหญ่[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 2]
 
  ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ [วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 2]