เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล...[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 69]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำชุมชนใหม่แหลมทอง ตัดแ...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 76]
 
   ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือน...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 63]
 
  เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒ...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 65]
 
  นางปาริฉัตร อินทรสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรา...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 77]
 
  นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด...[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 51]
 
  ออกซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนและหลังคาศูนย์พัฒน...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 55]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 69]
 
  ออกตัดกิ่งไม้ออกจากถนน ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย และโรงเ...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 52]
 
  เกิดเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ต้นไม้ล้มข...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 55]
 
  เปลี่ยนผ้าองค์ท้าวสุรนารีย(คุณย่าโม) และเปลี่ยนผ้า...[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการบ้านนี้มีรัก  ปลูกผักกินเอง ตามแนวพระราชดำร...[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 123]
 
  กิจกรรม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกั...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 51]
 
  ตั้งจุดตรวจห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22....[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 62]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดหนองกราดหลังจากมีงานสีดำใน...[วันที่ 2020-04-05][ผู้อ่าน 51]
 
  ตรวจคัดกรอง พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำท...[วันที่ 2020-04-04][ผู้อ่าน 82]
 
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแม่ค้าในตลาดสดเทศบ...[วันที่ 2020-04-04][ผู้อ่าน 54]
 
  คัดกรองแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด และผู้ที่ม...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 50]
 
  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ป...[วันที่ 2020-04-02][ผู้อ่าน 62]
 
  ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ทำการจำกัดช่องทางเข้าแ...[วันที่ 2020-03-25][ผู้อ่าน 90]
 
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด โดย ...[วันที่ 2020-03-24][ผู้อ่าน 92]
 
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราดนำโดย...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 66]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11