เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ในพื้นที่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ.ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดแผนในการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของ กฟภ.ต่อไป    เอกสารประกอบ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2562