เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีการศึกษา 2563
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฎตามเอกสารด้านล่างนี้ หรือสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองกราด โทร.044-973557 ต่อ 20 และ 24 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด)



    เอกสารประกอบ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2563