เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 27 ต.ค. 2563 ]31
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2563 ]31
3 คำร้องทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]38
4 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 4 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]36
5 คำร้องทั่วไปกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]41
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]37
7 คำร้องทั่วไปสำนักปลัดและขอดูกล้องวงจรปิด [ 1 ต.ค. 2562 ]36
8 แบบคำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2562 ]36
9 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]36
10 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2562 ]38