เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบมอบตัวระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) แบบ 8/11 [ 1 ธ.ค. 2564 ]90
2 คำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย [ 1 ธ.ค. 2563 ]99
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 26 ต.ค. 2563 ]135
4 แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2563 ]93
5 คำร้องทั่วไปงานทะเบียนราษฎร [ 1 ต.ค. 2563 ]96
6 คำร้องทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]135
7 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 4 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]130
8 คำร้องทั่วไปกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]146
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]129
10 คำร้องทั่วไปสำนักปลัดและขอดูกล้องวงจรปิด [ 1 ต.ค. 2562 ]144
11 แบบคำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ต.ค. 2562 ]135
12 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 3 ขวบ [ 1 ต.ค. 2562 ]134
13 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2562 ]115