เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 13 ธ.ค. 2561 ]229
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]232
3 การแจ้งถมที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]218
4 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]232
5 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]219
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ธ.ค. 2561 ]244
7 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]250
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]220
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 13 ธ.ค. 2561 ]215
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2561 ]230