เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 17 เม.ย. 2564 ]34
2 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. [ 17 เม.ย. 2564 ]37
3 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2564 ]37
4 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง [ 17 เม.ย. 2564 ]39
5 คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 17 เม.ย. 2564 ]34
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. [ 17 เม.ย. 2564 ]29
7 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 11 มี.ค. 2564 ]22
8 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 ต.ค. 2563 ]27