เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2564 ]124
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2563 ]129
3 รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกัน ปี 63 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2563 ]133
4 ประกาศรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 17 มี.ค. 2563 ]122
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 - 2564) [ 14 ธ.ค. 2561 ]129
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 - 2564) [ 14 ธ.ค. 2561 ]179
7 รายงานการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]133
8 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 ต.ค. 2560 ]185
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 22 พ.ค. 2560 ]110