เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกัน ปี 63 (รอบ 6 เดือน) [ 8 เม.ย. 2563 ]23
2 ประกาศรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 17 มี.ค. 2563 ]35
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 - 2564) [ 14 ธ.ค. 2561 ]229
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562 - 2564) [ 14 ธ.ค. 2561 ]228
5 รายงานการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]157
6 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 ต.ค. 2560 ]241