เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]21
2 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]19
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]90
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]86
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]78
6 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]84
7 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]89
8 รายงานการประชุมสภาภเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]108
9 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]111
10 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]108
11 ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]86
12 รายงานการประชุมสภาภเทศบาลตำบลหนองกราด ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]408
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]130
14 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]122
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]127
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]121
17 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]133
18 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]135
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]130
20 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]127
 
หน้า 1|2|3