เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสสายทางถนนเทศบาลสายโกรกสมอ 3 (รหัสสายทาง นม.ถ.61-013) บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]146
2 ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ถึง สายถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 บ้านหนองกราด หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]141
3 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2217 ถึง สายถนนเทศบาลสายหนองกราด 1 บ้านหนองกราด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกราด [ 13 ก.ย. 2564 ]118
4 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]34
5 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายสง่า อาบสุวรรณ์) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 ด้วยระบบ e-bidding [ 16 ก.ค. 2564 ]145
6 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบึงหนองใหญ่ (ซอยข้างบ้านนายจรัล ชอบใจ) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 16 ก.ค. 2564 ]129
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง-หนองกราด 3 ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]133
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหลวงปู่คง(ซอยข้างบ้านนายสุนทร ภูมิจันทึก) ชุมชนหนองยายหอม หมู่ที่ 13 [ 24 มิ.ย. 2564 ]126
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายโกรกสมอ (ซอยข้างบ้านนางรวย พรมสวัสดิ์) ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 [ 24 มิ.ย. 2564 ]137
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบึงหนองใหญ่ (ซอยข้างบ้านนายจรัล ชอบใจ) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 1 มิ.ย. 2564 ]110
11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนายสง่า อาบสุวรรณ์) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 [ 1 มิ.ย. 2564 ]110
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายสุภีร์ ขามสันเทียะ ชุมชนโกรกสมอ หมู่ที่ 4 [ 28 ม.ค. 2564 ]116
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลสายหนองกราดพัฒนา (ซอยข้างบ้านนายพร้อม พืบขุนทด) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 28 ม.ค. 2564 ]114
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายสุขสันต์ (ซอยข้างบ้านนางจรูญ มดขุนทด) ชุมชนสุขสันต์ หมู่ที่ 14 [ 28 ม.ค. 2564 ]129
15 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 2 ซอยข้างบ้านครูนิตยา หมู่ที่ 16 [ 25 มิ.ย. 2563 ]155
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต 2 ซอยข้างบ้านครูนิตยา หมู่ที่ 16 [ 11 มิ.ย. 2563 ]134
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]135
18 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลสายหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]152
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]129
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.61-015 ถนนเทศบาลสายบึงหนองใหญ่ [ 22 เม.ย. 2563 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5|6