เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการเทียบตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]35
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]33
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก่ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]34
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]28
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ2548 [ 25 มี.ค. 2565 ]29
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]30
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 25 มี.ค. 2565 ]32
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]31
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 25 มี.ค. 2565 ]30
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]32
11 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้อำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู [ 24 มี.ค. 2565 ]38
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 [ 24 มี.ค. 2565 ]33
13 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทัพยากรบุุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]126
14 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]133