เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 ธ.ค. 2561 ]230
2 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 13 ธ.ค. 2561 ]231
3 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]241
4 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]245
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ธ.ค. 2561 ]229
6 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]220
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]233
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]248
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 3 ม.ค. 2561 ]228