เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

คณะผู้บริหาร


นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Kanjana Nanthaphoonpiphat
Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality


นางดอกไม้  เมียกขุนทด
รอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
นางมาลี ศรีแสง
รอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Dokmsi Miakkhunthod
Deputy Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality
Mrs.Malee Seesang
Deputy Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality


นางกิตติยา แพะขุนทด
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
นายประจักษ์  โหงขุนทด
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด
Mrs.Kittiya Phaekhuthod
Secretary to the Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality
Mr.Prajak Hongkhunthot
Advisor to the Mayor of Nongkrad Subdistrict Municipality