เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 11 มี.ค. 2564 ]22
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 11 มี.ค. 2564 ]22
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 11 มี.ค. 2564 ]23
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 มี.ค. 2564 ]22
5 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 มี.ค. 2564 ]20
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 มี.ค. 2564 ]22