เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2563 ]33
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]32
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]5
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) [ 9 มิ.ย. 2563 ]34
5 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองคลัง) [ 14 ธ.ค. 2561 ]42
6 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2561 ]36
7 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]39
8 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]38
9 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]36
10 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2561 ]40