เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
2 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมและผลการใช้จ่ายงบประมาณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
3 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
4 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]194
5 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]207
6 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]169
7 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2561 ]195