เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]32
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]43
3 รายงานผลการประหยัดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 3 พ.ย. 2564 ]25
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]36
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2563 ]127
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]125
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]102
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) [ 9 มิ.ย. 2563 ]124
9 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองคลัง) [ 14 ธ.ค. 2561 ]137
10 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2561 ]128
11 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (กองสวัสดิการสังคม) [ 29 ต.ค. 2561 ]148
12 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (สำนกปลัดเทศบาล) [ 29 ต.ค. 2561 ]168
13 รายงานผลแผนดำเนินการประจำปี 2561 (กองการศึกษา) [ 26 ต.ค. 2561 ]128
14 รายงานผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2561 ]149