เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 17 เม.ย. 2564 ]25
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 17 เม.ย. 2564 ]25
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองการศึกษา (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 17 เม.ย. 2564 ]26
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล (รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564) [ 17 เม.ย. 2564 ]21
5 รายงานสถิติประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]32
6 รายงานสติถิประชาชนผู้มาขอรับใช้บริการ งานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]30