เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กองสวัสดิการสังคม [ 1 ก.ค. 2564 ]81
2 ประกาศเรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กองช่าง [ 1 ก.ค. 2564 ]83
3 ประกาศเรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2564 ]81
4 คู่มือสพหรับประชาชน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]80
5 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด แบบ 5/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]87
6 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด แบบ 6/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]100
7 ใบมอบตัวระดับชั้นอนุบาล 1(3 ขวบ) แบบ 7/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]80
8 ใบมอบตัวระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) แบบ 8/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]91
9 บันทึกประวัติสุขภาพ แบบ 9/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]86
10 ทะเบียนเด็กเล็ก แบบ 10/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]105
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด แบบ 11/11 [ 18 มิ.ย. 2564 ]96
12 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด [ 18 มิ.ย. 2564 ]71
13 บันทึกข้อความ เรื่อง คู่มือบริการปประชาชนเทศบาลตำบลหนองกราด ปี 2564 กองช่าง [ 18 มิ.ย. 2564 ]76
14 คู่มือสำหรับปประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 18 มิ.ย. 2564 ]75
15 คู่มือสำหรับปประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 มิ.ย. 2564 ]75
16 คู่มือสำหรับปประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 มิ.ย. 2564 ]82
17 คู่มือสำหรับปประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 18 มิ.ย. 2564 ]75
18 คู่มือสำหรับปประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 มิ.ย. 2564 ]76
19 คู่มือสำหรับปประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 18 มิ.ย. 2564 ]74
20 คู่มือสำหรับปประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 18 มิ.ย. 2564 ]82
 
หน้า 1|2|3|4