เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 เม.ย. 2564 ]19
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 ต.ค. 2563 ]33
3 การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]27
4 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 27 ต.ค. 2563 ]18
5 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 27 ต.ค. 2563 ]20
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 27 ต.ค. 2563 ]18
7 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]18
8 การแจ้งขุดดิน [ 27 ต.ค. 2563 ]21
9 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]20
10 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]20
11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2563 ]19
12 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 27 ต.ค. 2563 ]17
13 โครงการปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน [ 22 ม.ค. 2563 ]16
14 การรับแจ้งย้ายเข้า [ 13 ธ.ค. 2561 ]38
15 การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]41
16 การแจ้งถมดิน [ 13 ธ.ค. 2561 ]31
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]41
18 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองกราด [ 29 ก.ค. 2558 ]32