เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการบริการน้ำ ให้กับประชาชน ในหมู่ที่ 4 และหม...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 11]
 
  ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชี...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมประชาคม เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการบริการน้ำ ประชาชนและจุดสกัดตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-04-09][ผู้อ่าน 9]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2566 ณ หอประชุมอำเภ...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการบริการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 8]
 
  ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนขยะ ห...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการบริการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 25]
 
  ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-04-02][ผู้อ่าน 20]