เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมรั้วโดยรอบ[วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบล ชั้นโ...[วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า เปลี่ยนปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ ภายใ...[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 6]
 
  การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2566[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-05-16][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 13]
 
  งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกราด[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการขุดลอกท่อน้ำเสียภายในตลาดสด เพื่อแก้ไขปัญ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 7]