เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 ...[วันที่ 2023-05-28][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมแผงกั้นจราจร[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดรอบบึงหนองใหญ่[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 12]
 
  เข้าร่วมประชุมเครือข่าย EMS[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณศาลารอรถโดยสารประจำทาง หมู่ท...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการออกบริการส่งน้ำให้กับโรงเรียนวัดหนองกราด ...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันก...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 8]