เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  เข้าร่วมคณะทำงานรับ-จ่าย อุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรั...[วันที่ 2023-05-12][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวรถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 19]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 9]
 
  การประชุมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 11]
 
  การสำรวจ ตรวจ จุดเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ภายในและภาย...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองกราด...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น. [วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริเวณถนนหลวงหมายเลข 2217 ด่านขุ...[วันที่ 2023-05-08][ผู้อ่าน 11]