เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับเจ้าหน้าท...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่สมค...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟ[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 9]
 
  ออกดำเนินการแก้ไขกระจกนูนทางแยก[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการตีเส้นจราจร[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 8]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่ร่วมติดตามงานขยายผิวจราจรไหล่ทาง คอนกรีตเ...[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 8]
 
   ดำเนินการลาดคอนกรีตหน้าท่อถนนเทศบาล[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 8]
 
  การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานโครงการเดิน - ...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นบาสโลป[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 8]