เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ประสุขอำเภอชุมพวง[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 15]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดและเติมน้ำห้องน้ำสาธารณะ[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 28]
 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 32]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบ...[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 28]
 
  การประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 22]
 
  ทำความสะอาดบริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 30]
 
  ดำเนินการออกตรวจถนน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในเข...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการซ่อมหอกระจายข่าว[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกบริการเก็บค่าขนมูลฝอยนอกสถานที่[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 22]
 
  ดำเนินการ ทำความสะอาด ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 27]
 
  ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้สามารถพร้อมใช้งา...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 35]