เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการซ่อมแซมถนนและฝาปิดรางระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 23]
 
  ปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่ในการปรับภูมิทั...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 19]
 
  ตรวจสอบถนนเทศบาลสายเทวานิมิต[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 18]
 
  เจ้าหน้าที่ (กสทช. ) สุ่มตรวจการขออนุญาตใช้คลื่นคว...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 20]
 
  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องก...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 28]
 
  ออกระงับเหตุไฟไหม้บ่อขยะ[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 29]
 
  ดำเนินการนำน้ำส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 21]
 
  ตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียนใบไผ่ลุกล้ำ[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ เพื่อปรับปรุง...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 25]
 
  พิธีเปิดกีฬาฟุตซอลหนองกราดคัพ ครั้งที่ 20 ณ สนามกี...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 13]