เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]233
162 แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 2-6 กันยายน พ.ศ. 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]243
163 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง [ 26 พ.ค. 2557 ]227
164 แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]569
165 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]355
166 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]252
167 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]227
168 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]229
169 โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด [ 27 ส.ค. 2556 ]292
170 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.ค. 2556 ]233
171 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ก.ค. 2556 ]244
172 การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 มิ.ย. 2556 ]249
173 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 [ 22 พ.ค. 2556 ]212
174 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 20 พ.ค. 2556 ]240
175 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2556 ]258
176 งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2556 ]245
177 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 มี.ค. 2556 ]219
178 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 20 ธ.ค. 2555 ]228
179 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งงที่ 2 ปี 2555 [ 11 ต.ค. 2555 ]230
180 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น [ 3 ก.ย. 2555 ]246
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10