เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ส.ค. 2560 ]125
162 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 ก.ค. 2560 ]149
163 โครงการรณรงึ์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ปี 2560. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) [ 19 ก.ค. 2560 ]134
164 ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 21 มี.ค. 2560 ]123
165 ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]128
166 สรุปผลการตรวจวิเศราะห์คุณภาพน้ำบริโภค โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่เสี่ยง ปี2560 จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ย. 2559 ]114
167 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสาย ข้างบ้านนายบำรุง ชัยทิพย์) ชุมชนปากน้ำสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]147
168 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนายจันทร์ ชาติวงศ์) ชุมชนหนองกราด หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2559 ]139
169 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเข้าเหมือนส่งน้ำหนองหัวช้าง และขุดลอกเหมืองส่งน้ำเข้าหนองหัวช้าง ชุมชนหนองกราด หมูที่ 3 [ 18 มี.ค. 2559 ]143
170 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ และขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายกำลังเอก 8/2 (ซอยบ้านนายหวาน) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]148
171 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเสน่ห์ เรืองจาบ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]145
172 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2558 ]134
173 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2558 ]133
174 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มี.ค. 2558 ]146
175 จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]136
176 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]133
177 แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 2-6 กันยายน พ.ศ. 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]131
178 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง [ 26 พ.ค. 2557 ]132
179 แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]273
180 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]143
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10