เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]15
102 ฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนกันยายน 2562 ให้รับมือกับสถานการณ์ ขาดแคลนน้ำ [ 8 ก.ค. 2562 ]140
103 แผนดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหนะนำโรค กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]162
104 หลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จะเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนกันยายน 2562 ให้รับมือกับสถานการณ์ ขาดแคลนน้ำอย่างมาก [ 5 ก.ค. 2562 ]149
105 โรคระบาดประจำปี [ 5 ก.ค. 2562 ]156
106 สิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ [ 5 ก.ค. 2562 ]144
107 ประกาศกรมอุตวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชั่น [ 3 ก.ค. 2562 ]151
108 ประกาศศูนย์อุตวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรื่อง "พายุมูน" (Mun) [ 3 ก.ค. 2562 ]136
109 กำหนดการพิธิเปิด- พิธีปิด และโปรแกรมการแข่งขันกีฬาหนองกราดเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]163
110 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 31 พ.ค. 2562 ]164
111 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด  ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 2 เม.ย. 2562 ]18
112 ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 10 มี.ค. 2562 ]17
113 ประกาศ เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 [ 4 มี.ค. 2562 ]18
114 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง [ 1 มี.ค. 2562 ]233
115 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) [ 25 ก.พ. 2562 ]267
116 การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) [ 22 ก.พ. 2562 ]266
117 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดเขตควบคุม และเขตห้ามเผาเด็ดขาดเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) [ 15 ก.พ. 2562 ]400
118 ประกาศ เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]18
119 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]254
120 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561- 2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]266
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10