เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเสน่ห์ เรืองจาบ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]171
62 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2558 ]173
63 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2558 ]176
64 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มี.ค. 2558 ]170
65 จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]161
66 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]159
67 แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 2-6 กันยายน พ.ศ. 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]168
68 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง [ 26 พ.ค. 2557 ]157
69 แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]214
70 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]225
71 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]174
72 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]162
73 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]153
74 โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด [ 27 ส.ค. 2556 ]207
75 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.ค. 2556 ]155
76 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ก.ค. 2556 ]165
77 การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 มิ.ย. 2556 ]171
78 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 [ 22 พ.ค. 2556 ]152
79 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 20 พ.ค. 2556 ]167
80 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2556 ]172
 
|1|2|3หน้า 4|5