เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2563)" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]48
42 สาระน่ารู้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 [ 30 มี.ค. 2563 ]49
43 ขอความร่วมมือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ตรวจแล้วยังไม่พบโรค อย่าวางใจ ต้องกักตัว 14 วัน จึงจะปลอดภัย [ 30 มี.ค. 2563 ]48
44 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว [ 30 มี.ค. 2563 ]50
45 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า [ 30 มี.ค. 2563 ]51
46 ประกาศโรงพยาบาลด่านขุนทด เรื่อง ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ในบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่าไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]49
47 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 29 มี.ค. 2563 ]210
48 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3075/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 27 มี.ค. 2563 ]50
49 วิธีการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) [ 27 มี.ค. 2563 ]63
50 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3075/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 27 มี.ค. 2563 ]87
51 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3048/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 26 มี.ค. 2563 ]49
52 ขอให้ชาวโคราชไม่จำเป็น ไม่ต้องออกนอกบ้าน ลดการติดเชื้อCOVID-19 [ 26 มี.ค. 2563 ]54
53 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ขอให้ประชาชนถือปฏิบัติ [ 24 มี.ค. 2563 ]418
54 ทำไมต้องกักตัวเอง 14 วัน [ 24 มี.ค. 2563 ]45
55 สาระน่ารู้..สัญญาณ Covid-19 สรุปจาก สธ น่าจะช่วยกันได้บ้าง [ 24 มี.ค. 2563 ]47
56 เรื่อง เฝ้าระวังผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ [ 23 มี.ค. 2563 ]47
57 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2872/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 [ 22 มี.ค. 2563 ]43
58 มาตรการสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม เพื่อลดอัตราการเสี่ยงการสัมผัสโรค [ 21 มี.ค. 2563 ]45
59 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2563 ]49
60 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน [ 20 มี.ค. 2563 ]51
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10