เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3942/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย [ 14 เม.ย. 2563 ]20
22 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 14 เม.ย. 2563 ]14
23 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]17
24 คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 2392563 เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 จนกว่าจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบกจะมี [ 13 เม.ย. 2563 ]12
25 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3762/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย [ 10 เม.ย. 2563 ]13
26 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3761/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย [ 10 เม.ย. 2563 ]13
27 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัชโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 10 เม.ย. 2563 ]14
28 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3763/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย สั่ [ 10 เม.ย. 2563 ]16
29 อความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 8 เม.ย. 2563 ]13
30 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3592/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ประเภทโรงแรม) [ 7 เม.ย. 2563 ]37
31 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอด่านขุนทด เรื่อง งดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน [ 7 เม.ย. 2563 ]21
32 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันราย [ 4 เม.ย. 2563 ]21
33 คำสั่งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว [ 3 เม.ย. 2563 ]18
34 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]22
35 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2563)" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]18
36 สาระน่ารู้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 [ 30 มี.ค. 2563 ]20
37 ขอความร่วมมือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ตรวจแล้วยังไม่พบโรค อย่าวางใจ ต้องกักตัว 14 วัน จึงจะปลอดภัย [ 30 มี.ค. 2563 ]19
38 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว [ 30 มี.ค. 2563 ]20
39 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า [ 30 มี.ค. 2563 ]17
40 ประกาศโรงพยาบาลด่านขุนทด เรื่อง ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ในบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย ผลการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พบว่าไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]20
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9