เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 4 ก.พ. 2564 ]35
22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 4 ก.พ. 2564 ]25
23 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.พ. 2564 ]23
24 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]34
25 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้า หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 1 ก.พ. 2564 ]34
26 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 1 ก.พ. 2564 ]27
27 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 1 ก.พ. 2564 ]20
28 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีมาติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ม.ค. 2564 ]48
29 ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]45
30 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) [ 7 ม.ค. 2564 ]42
31 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) [ 6 ม.ค. 2564 ]43
32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]48
33 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ม.ค. 2564 ]48
34 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) กรณีการปล่อยตัวนักโทษจากเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2564 ]40
35 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 4 ม.ค. 2564 ]32
36 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 2 ม.ค. 2564 ]38
37 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [ 30 ธ.ค. 2563 ]42
38 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานประกอบการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]34
39 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]40
40 งานทะเบียนอำเภอด่านขุนทด เปิดให้บริการงานทะเบียนแบะยัตรประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]31
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12