เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีมาติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ม.ค. 2564 ]10
2 ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง อาการหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (12/2564) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]5
3 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) [ 7 ม.ค. 2564 ]7
4 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) [ 6 ม.ค. 2564 ]5
5 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]9
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ม.ค. 2564 ]7
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) กรณีการปล่อยตัวนักโทษจากเรือนจำและทัณฑสถานในจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ม.ค. 2564 ]2
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 4 ม.ค. 2564 ]3
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง. มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 2 ม.ค. 2564 ]3
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [ 30 ธ.ค. 2563 ]3
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณีให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานประกอบการ [ 30 ธ.ค. 2563 ]2
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานีบริการน้ำมัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]3
13 งานทะเบียนอำเภอด่านขุนทด เปิดให้บริการงานทะเบียนแบะยัตรประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]2
14 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสมา [ 25 ธ.ค. 2563 ]3
15 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 25 ธ.ค. 2563 ]3
16 กรณีมีผู้เดินทางมาจกจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท่าน แจ้งมาที่เบอร์โทรสายด่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล [ 25 ธ.ค. 2563 ]3
17 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก [ 25 ธ.ค. 2563 ]2
18 ระกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2563 ]3
19 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. [ 21 ธ.ค. 2563 ]3
20 ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา [ 27 พ.ย. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11