เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 พ.ค. 2567 ]8
2 ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเฟชบุ๊คของเทศบาลตำบลหนองกราด เกี่ยวกับ วินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คดีปกครอง รวมเรื่องสารพัดข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นฯ กฎหมายต่าง ๆ [ 9 พ.ค. 2567 ]11
3 รณรงค์งดการเผาในที่โล่งแจ้ง การเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน และฝุ่นละออง MP2.5 [ 2 เม.ย. 2567 ]6
4 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นสของประชาชน [ 19 มี.ค. 2567 ]9
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 ก.พ. 2567 ]25
6 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]29
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอด่านขุนทด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอด่านขุนทด [ 22 ก.พ. 2567 ]16
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]32
9 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]21
10 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]28
11 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 28 ธ.ค. 2566 ]17
12 Announcement of Nong Krad Subdistrict Municipality Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
14 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 28 ธ.ค. 2566 ]13
15 No Gift Policy 67 (ภาษาไทย) [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
16 No Gift Policy 67 (ภาษาอังกฤษ) [ 28 ธ.ค. 2566 ]10
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 22 ธ.ค. 2566 ]20
18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสภานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา [ 22 ธ.ค. 2566 ]19
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 19 ธ.ค. 2566 ]17
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 19 ธ.ค. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9