เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน    เอกสารประกอบ

มาตรฐานตลาดสด 7 ด้าน
 
ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการน้ำเสีย
ด้านการจัดการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
สุขลักษณะทั่วไป
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ