เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด จะดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข - แมว พร้อมทั้งมีการแจกวัคซีนให้นำไปฉีดที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท่านท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน สุนัข - แมว (บริการฟรี)

2. แจกวัคซีนเพื่อให้ประชาชนนำไปฉีดวัคซีนสุนัข - แมว ที่บ้าน

จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

การจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ