เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด จะดำเนินการฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย               เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณรอบชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด                  โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป                               ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป                                                                      และจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน รอบที่ 2  ในวัน 28 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป                        ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มจากหมู่ที่ 13, 3, 4, 14, 16, 15                     และบริเวณรอบเขตเทศบาลตาบลหนองกราด จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองกราด                   ทราบโดยทั่วกัน

*หมายเหตุ วันเวลาในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแมลงพาหะนำโรค อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

เทศบาลตำบลหนองกราด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านทราบถึงข้อควรปฏิบัติใน ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองกราดดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ดังต่อไปนี้

1. ปกปิดอาหารและภาชนะใส่อาหารให้มิดชิด

2. นำเด็กเล็ก คนชรา คนป่วยและสัตว์เลี้ยง ออกมานอกบ้าน

3. ปิดประตู หน้าต่างให้เรียบร้อย

4. หลังดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันให้ปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ 15 - 20 นาที

5. หลังจากนั้นเปิดประตูหน้าต่าง รอจนหมอกควันหมดจึงเข้าบ้านได้

6. ทําความสะอาดคราบสารเคมีที่ตกค้างตามพื้นออกให้หมด    เอกสารประกอบ

การฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ