เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด

เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566
 
รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินการต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินการต่นายกเทศฒนตรีตำบลหนองกราด
บันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองกราด
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ