เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ออกตรวจสอบสำรวจถนนแต่ละเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อถนนหล...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 183]
 
  ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำ...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 151]
 
  ดำเนินการถมดินกลบขยะพร้อมปรับเกลี่ยบ่อขยะ [วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 170]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบบระบายน้ำหมู่ที่ 3 และซ่อม...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการกิจกรรม 5ส./Big cleaning day[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมรณรงค์ประหยัดไฟ[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 27]
 
  สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ทต.หนองกราด[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 30]
 
  ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 27]
 
  ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 185]
 
  ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างเสริมค...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 243]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 141]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบลตำบลหนองกรา...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 160]
 
  ดำเนินการช่วยกันทำฝายน้ำล้นประตูบ่อน้ำเสีย ในเขตเท...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 128]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รั...[วันที่ 2022-05-21][ผู้อ่าน 137]
 
  เรื่อง ซอ่มแซมไฟแสงจันทร์ บริเวณถนนหลวง 2217 ดับหล...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 147]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 135]
 
  ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด หมู่...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 126]
 
  เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒ...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 132]
 
  ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลหนอง...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 132]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38หน้า 39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65