เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีสูบน้ำไม่ขึ้น และดูสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม


วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.32 น. นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ,นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีสูบน้ำไม่ขึ้น และดูสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 จุด ณ บึงหนองหัวช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07