เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร้อน ผลกระทบจากน้ำประปาหยุดไหลเป็นเวลาหลายวัน


วันที่ 21 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร้อน ผลกระทบจากน้ำประปาหยุดไหลเป็นเวลาหลายวัน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป และขอขอบคุณ นายธนยศ ศรีทอง รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายวิรัตน์ เสรีวงศ์เวช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สนับสนุนมอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในครั้งนี้

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07