เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการติดตามการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.46 น. นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ,นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ดำเนินการติดตามการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลหนองกราด เนื่องจากถังน้ำผุไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และขณะนี้มีรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลหนองกราดสามารถใช้งานได้จำนวน 1 คัน วิ่งส่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ทุกวัน ตามที่ประชาชนผู้เดือดร้อนแจ้งเข้ามา เพราะฉะนั้น การดำเนินงานการแจกจ่ายน้ำอาจล่าช้า หากรถบรรทุกน้ำซ่อมเสร็จเมื่อใดจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07