เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีสูบน้ำไม่ขึ้น


วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ไทยประเสริฐ รองปลัดเทศบาล ,นางโสภา ปราบจะบก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, พันจ่าเอกเสถียร สร้อยอุดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลงพื้นที่บริเวณบึงหนองใหญ่ เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจ้างเหมาเครื่องจักขนาดเล็กขุดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลเข้ามายังบริเวณดังกล่าวได้สะดวก และยังสามารถสูบน้ำ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07