เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ [ 18 มิ.ย. 2564 ]72
22 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ 18 มิ.ย. 2564 ]70
23 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของค่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว [ 18 มิ.ย. 2564 ]71
24 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 18 มิ.ย. 2564 ]79
25 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 18 มิ.ย. 2564 ]66
26 คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญขาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง [ 18 มิ.ย. 2564 ]69
27 คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 มิ.ย. 2564 ]77
28 คู่มือสำหรับประชาชน ขอออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]78
29 คู่มือสำหรับประชาชน การออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารและต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ [ 15 มิ.ย. 2564 ]79
30 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 เม.ย. 2564 ]91
31 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 27 ต.ค. 2563 ]118
32 การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]111
33 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 27 ต.ค. 2563 ]96
34 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 27 ต.ค. 2563 ]116
35 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 27 ต.ค. 2563 ]94
36 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]93
37 การแจ้งขุดดิน [ 27 ต.ค. 2563 ]112
38 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]106
39 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 ต.ค. 2563 ]99
40 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2563 ]100
 
|1หน้า 2|3