เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  งานแข่งขันกีฬสายสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ค...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น. [วันที่ 2023-10-03][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 1[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 10]
 
  ปรับกระจกนูน บริเวณสี่แยก หมู่ที่ 4[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพร...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 14]
 
  ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 25]
 
  ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคาร หอประชุม โรงเรียนวัด...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 17]
 
  ร่วมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 17]