เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ดำเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2024-05-08][ผู้อ่าน 4]
 
  ร่วมโครงการผู้นำการออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลหนองก...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 19]
 
  ดำเนินการปรับเกรด พร้อมดันขยะบริเวณสองข้างทางเข้าบ...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อเตรียมพิธีมอบพระบรมฉายาลัก...[วันที่ 2024-05-06][ผู้อ่าน 12]
 
  ออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนอ...[วันที่ 2024-05-05][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดหนองกราด[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 5]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 1[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 7]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมุ่ที่13[วันที่ 2024-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดหนองกร...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 9]
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินการจัดทำบ่อบำ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 10]
 
  บริการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ...[วันที่ 2024-05-01][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงข่ายไฟฟ...[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 13[วันที่ 2024-04-30][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาขนผู้เดือดร้อน ผลกระ...[วันที่ 2024-04-29][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา...[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่นา ติดกับบ่อขยะของ...[วันที่ 2024-04-25][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมวันเทศบาล[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 16]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65