เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ร่วมงาน Digital Korat : The Future Starts Now - โค...[วันที่ 2024-07-01][ผู้อ่าน 4]
 
   เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดกา...[วันที่ 2024-07-01][ผู้อ่าน 13]
 
  พิธีปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห...[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงสูง ปี ...[วันที่ 2024-06-28][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการส่งเสีมอาชีพประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด...[วันที่ 2024-06-27][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในถานที่ราชการและพื้นที่สา...[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 10]
 
  พิธีปิดโครงการกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" คร้้งที่...[วันที่ 2024-06-23][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการกีฬาประชาชน "หนองกราดเกมส์" คร้้งที่ 22 ประ...[วันที่ 2024-06-22][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาประชาชน "หนองก...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 16]
 
  ดำเนินการฉีดน้ำ บริเวณโรงเรือนเก็บฟางที่ยังมีกลุ่ม...[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 13]
 
  ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาประชาชน "หนองก...[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 12]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่16[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการระงับเหตุเพลิงใหม้ โรงเรือนเก็บฟาง หมู่ที...[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วั...[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567[วันที่ 2024-06-13][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 น.[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ[วันที่ 2024-06-11][ผู้อ่าน 12]