เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ความเป็นมา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

    รายละเอียดข่าว

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ความเป็นมา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ความเป็นมา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ